در حاشیه صحبت های گروسی درباره توقف پروتکل الحاقی؛ عزم مجلس برای لغو تحریم ها

کد خبر: 1052761

اراده نظام برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها می تواند پیغام جدی به غرب دهد که دیگر نمی توان هم ایران را تحریم کرد و هم در موقعیت اجرای تعهدات نگاه داشت. ایستادگی مجلس درباره اجرای دقیق قانون لغو تحریم ها را باید بر همین اساس تحلیل کرد؛ اقدامی در جهت استیفای حقوق مردم.

گروه سیاست سایت فردا – مهلت دو ماهه که مجلس به دولت داده بود تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اجرایی کند، امروز تمام است و از آنجایی که دولت بایدن در این فرصت نه تنها تحریم‌های اعمالی در برجام را لغو نکرده، بلکه تحریم‌های فرا برجامی را هم ملغی نکرده است؛ دولت ایران باید نسبت به اجرای قانون مذکور اقدام کند.

 

اولین گام در این راستا توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که باید بدون ملاحظه و به صورت جدی اجرایی شود. آنچه در صحبت های رافائل گروسی به میان آمد، موجب تردید و شک در این باره است و بر همین اساس نمایندگان به میدان آمدند و مقابل اجرای ناقص توقف پروتکل الحاقی ایستادند و موضوع را به قوه قضاییه فرستادند.

بنابراین، بدیهی است که مجلس در ادامه کار بر اجرای دقیق و کامل قانون نظارت خواهد کرد. البته در این میان همان طور که رهبری فرمودند نباید دوصدایی در کشور حاکم باشد و اختلاف بین قوا حل شود. نکته آنکه به نظر می‌رسد، برخی از رسانه‌های غربی و غرب گرایان ،  از اجرای این قانون که قطعا با آثار قابل توجهی همراه خواهد بود و از هم اکنون نیز برخی نشانه‌های آن مشاهده می‌شود، راضی نیستند و سعی دارد با روایتی معکوس از اقتدار ایران، اقدامات قانونی ایران را تخفیف دهند.

وقتی نمایندگان مجلس به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم رای دادند، معلوم شد که اراده نظام بر اجرای موارد ذکر شده در این قانون مبتنی است و دولت نیز بارها تاکید کرده در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

اراده ایران توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اما نباید به گونه ای از جانب دولت اجرایی شود که موجب چالش در مسیر لغو تحریم ها شود.  

همان طور که بارها تاکید شده اجرای کامل قانون و خروج ایران از اجرای پروتکل، اولا چرخه کامل صنعت هسته‌ای را احیا و ثانیاً دست دولت را برای پیگیری قاطع‌تر «لغو همه تحریم‌ها» پرتر از قبل خواهد کرد، لذا تردید در اجرای این قانون و یا تلاش برای تخفیف اقدامات ایران اقدامی در تضاد با منافع ملی و مورد نقد است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت