جهانگیری: ما مدیرانی هستیم که تحریم‎ها را کم‎اثر کردیم

کد خبر: 1053554

آمریکایی‎ها هدفشان فروپاشی اقتصاد کشور بود. با در نظر گرفتن این موضوع می‎گوییم مردم توانسنتند با افتخار از زیر بار فشارها عبور کنند اما وقتی این سخن را مطرح می‎کنیم عده‎ای می‌گویند انگار خبر ندارید که وضعیت مردم چگونه است و چه فشارهایی را تحمل می‎کنند.

فارس: آمریکایی‎ها هدفشان فروپاشی اقتصاد کشور بود. با در نظر گرفتن این موضوع می‎گوییم مردم توانسنتند با افتخار از زیر بار فشارها عبور کنند اما وقتی این سخن را مطرح می‎کنیم عده‎ای می‌گویند انگار خبر ندارید که وضعیت مردم چگونه است و چه فشارهایی را تحمل می‎کنند.

هیچ‎کس نمی‎تواند منکر این شود که مردم در سختی قرار دارند. ما همان مدیرانی هستیم که توانستیم در مقطعی تحریم‎ها را کم‎اثر و در برخی موارد بی‎اثر کنیم و این سیاست همچنان دنبال می‎شود.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت