طرح جدید مجلس برای هدفمندی حمایت های معیشتی

کد خبر: 1055298

نماینده نجف آباد درمجلس از طرح جدید مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان خبر داد.

خبرگزاری تسنیم: جمعی از نمایندگان طرحی را برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان  و نحوه رتبه بندی خانوار در 10 دهک، تهیه و تدوین کرده‌اند که این طرح در سامانه مربوطه جای‌گذاری و در مرحله جمع آوری امضا است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح طرح جدید مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان و رتبه‌بندی خانوار جهت پرداخت یارانه‌های حمایتی، عنوان کرد: براساس این طرح خانوار ایرانی را براساس پرسش‌نامه ای که خودشان طبق درآمد، هزینه و دارایی اعلام می کنند و انجام صحت‌سنجی توسط بانک‌های اطلاعاتی به 10 دهک تقسیم و به هر خانوار یک رتبه اختصاص می‌یابد و پس از این یارانه‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی با این رتبه بندی تقسیم و توزیع می‌شود.

متن طرح مجلس برای هدفمندکردن حمایت های معیشتی ازطریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان  به شرح ذیل است:

مقدمه:

دولت مکلف است نسبت به تهیه پرسش‌نامه مؤثر در وضعیت مالی خانوار از قبیل درآمد، دارایی‌ها و هزینه های زندگی خانوار و سپس با صحت سنجی نسبت به رتبه بندی خانوار ایرانی در 10 دهک با حق اعتراض برای خانوار در یک نوبت اقدام و تمام خدمات و یارانه‌های حمایتی مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رتبه بندی خانوار برنامه‌ریزی و ارائه گردد.

ماده 1:تعاریف دراین قانون؛

الف )وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی

ب)پرسشنامه ؛ پرسشنامه وضعیت مالی خانوار

ماده 2: به منظور ساماندهی ارائه حمایت های دولتی، وزارت مکلف است. ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این قانون، پرسشنامه را به گونه ای طراحی و پیاده سازی نماید که نمایش دهنده نمایه های موثر در وضعیت مالی خانوار اعم ازدرآمدها، دارایی ها هزینه های زندگی خانوار باشد.

ماده 3:وزارت مکلف است.با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به صورت سیستمی اقدام به صحت سنجی پرسشنامه فوق برای خانوارها نماید.

ماده 4:پس از گذشت 3 ماه از ابلاغ این قانون ،حمایت‌های دولتی اعم از مستقیم یا غیر‌مستقیم صرفا بر مبنای توان مالی محاسبه شده براساس اطلاعات پرسشنامه قابل ارائه خواهدبود.

ماده 5:به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خانوارها، وزارت موظف است .بستر سیستمی اعتراض به وضعیت توان مالی محاسبه شده را برای خانوارها فراهم نماید.

تبصره: درصورتی که خانوارها به عدم تخصیص حمایت معترض باشد، می‌تواند با مراجعه به تارنمای تهیه شده توسط وزارت، اقدام به تکمیل پرسشنامه نماید. وزارت موظف است ظرف یک ماه از ثبت اعتراض، به بررسی اعتراضات پرداخته و نتیجه را به خانوار اطلاع رسانی کند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت