دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس

کد خبر: 1056169

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400، بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس است.

 خبرگزاری فارس: دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (24، 26 و 27 اسفند) اعلام شد.

بر همین اساس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن (ارجاع از جلسه علنی)، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (اعاده شده از شورای نگهبان 1)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان 1) در دستور کار است.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان 1)، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال و برزیل از دیگر دستور کارهای مجلس است.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح جهش تولید دانش بنیان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389)18 نوامبر 2010) »، گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدر گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی‌ اس دبلیو 1978 (1357)) و همچنین گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح الحاق نه (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران هم در دستور کار صحن علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (در اجرای ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس) (تقاضای رسیدگی طبق اصل 85 در مورد 1399.8.12 به تصویب رسیده است.) و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان1) (ثبت 300) نیز در دستور هفته‌ جاری قرار دارد.

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1 .بررسی تقاضای رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مـورد طـرح جـوانی جمعیـت و حمایت از خانواده طبق تبصره(1) ماده(100) آیین نامه داخلـی مجلـس (در اجـرای مـاده(167) آیین نامه داخلی مجلس) (تقاضای رسیدگی طبق اصل85 در مورخ12/8/1399 به تصویب رسیده است)

2 .گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد بررسی کیفیت تـأمین و توزیع نهاده های دامی(در اجرای تبصره (1 (ماده(45 (آیین نامه داخلی مجلس) (چاپ 18)

3 .گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حـوزه امـور بانکی (در اجرای تبصره(1 (ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس)(چاپ 27)

4 .گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محـیط زیسـت در مـورد نقـض در اجـرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشـاورزی (در اجـرای مـاده (234) آیـین نامـه داخلی مجلس) (چاپ15)

5 .گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در مـورد بررسی وضـعیت صـنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور(در اجرای تبصره(1) ماده(45) آیین نامه داخلی مجلس) (چاپ 28)

 6. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای مـاده(1)قـانون مـدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحـانی رئـیس جمهـور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم(در اجرای ماده(234) آیین نامه داخلی مجلس) (چاپ 36)

 7 .گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از عملکـرد شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و شـرکت کفـش ملّـی (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(چاپ 824069)

8 .گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگـاه سـازندگی خـاتم الانبیاء(در اجرای تبصره (1 (ماده(45 (آیین‌نامه داخلی مجلس) (چاپ 7)

9 .بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موردرسیدگیبه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی( ثبت 171)(چـاپ185 (طبـق اصـل هشتاد و پنجم (85)  قانون اساسی (دراجرای ماده(164 (آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

10.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیـق و تفحـص از عملکـرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی) (چاپ 814397)

11.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از نحـوه احداث پتروشیمی الوند (در اجرای ماده (212)  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (چاپ 766834)

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت