ظریف: آمریکا برای بازگشت به برجام باید ۱۶۰۰ تحریم را لغو کند

کد خبر: 1056996

اقدامات هماهنگ به این معناست که در آمریکا یک فرمان اجرایی صادر شود و ۸۰۰ تحریمی که ترامپ آن‎ها را بازاعمال کرده و ۸۰۰ تحریم جدیدی که بعد از خروج از برجام اعمال شده لغو شود.

فارس: اقدامات هماهنگ به این معناست که در آمریکا یک فرمان اجرایی صادر شود و ۸۰۰ تحریمی که ترامپ آن‎ها را بازاعمال کرده و ۸۰۰ تحریم جدیدی که بعد از خروج از برجام اعمال شده لغو شود.

به محض اینکه آمریکا اجازه انتقال پول، انتقال نفت، حمل و نقل، کشتیرانی و همه این کارها را بدهد ایران فوراً به پایبندی کامل برجام برمی‌گردد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت