پاسخ برجامی فواد ایزدی به آشنا

کد خبر: 1064880

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در پاسخ به اظهارات اخیر مشاور رئیس جمهور درباره برجام، تاکید کرد: تفکیک تحریم‌ها و عدم راستی‌آزمایی یعنی مذاکرات وین همان نتیجه مذاکرات برجام را خواهد داشت، یعنی «تقریبا هیچ».

خبرگزاری فارس: فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا در پاسخ به اظهارات اخیر حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور درباره برجام، تاکید کرد: تفکیک تحریم‌ها و عدم راستی‌آزمایی یعنی مذاکرات وین همان نتیجه مذاکرات برجام را خواهد داشت.

براساس این گزارش، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتی تاکید کرد که ‌« کارکرد برجام در بند «ه» مقدمه آن ذکر شده‌است.

این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.»

فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا در پاسخ به این اظهارات حسام الدین آشنا گفت: « ‎‌این بند از برجام یکی از هزاران سندی است که آمریکا به تعهدات‌ خود پایبند نیست و نباید به قول آنها اعتماد کرد.

پس چرا با لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی مخالفت می‌کنید؟

تفکیک تحریم‌ها و عدم راستی‌آزمایی یعنی مذاکرات وین همان نتیجه مذاکرات برجام را خواهد داشت: "تقریبا هیچ".

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت