کارفرمای پروژه تخریب مجلس چه کسی است؟⁣

کد خبر: 1102733

مجلس انقلابی امروز با تصویب مصوبه تاریخ ساز "حذف انحصارات و لابی های شغلی و صنفی" دست لابی های کسب و کار را قطع کرد.⁣

سرویس سیاسی فردا: مجلس انقلابی امروز با تصویب مصوبه تاریخ ساز "حذف انحصارات و لابی های شغلی و صنفی" دست لابی های کسب و کار را قطع کرد.⁣

- این مصوبه مجلس حلقه های بسته صنفی را باز و خط بطلانی بر امضای های طلایی در فضای مجوزهای کسب و کار است.⁣

- این اقدام مجلس و شکستن انحصار رانت مجوز کسب و کارها گویا به مذاق رانت خواران و اصلاح طلبان خوش نیامده و با یک هجمه هماهنگ پروژه گونه با طرح موارد حاشیه ای سعی در تخریب مجلس و به حاشیه بردن این مصوبه تاریخ ساز را دارند.⁣

- یکی از اقدامات هماهنگ رانت خواران و اصلاح طلبان به میان کشیدن بحث انتشار اموال مسئولان است که آن را جزو مصوبات مجلس به جامعه القا کرده تا باعث تشویش اذهان عمومی شوند.⁣

- در این میان محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه ای رییس مجلس در توضیح این موضوع در توییتر نوشت: "‌پروژه هماهنگ آقایان برای به حاشیه راندن ‎مصوبه تاریخ‌ساز مجلس در حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی رونمایی شد. ⁣

- مصوبه اولیه کمیسیون که حتی هنوز آنجا هم نهایی نشده را به کل مجلس تعمیم میدهند، آنهم در موضوعی که قبلا درمجمع تشخیص، تعیین تکلیف شده است و اصلا موضوع تصمیم مجلس نیست.⁣

- احدیان در جواب عباس عبدی نوشت: ‌‎طرح صیانت که  قراراست درکمیسیونی جدید بررسی شودوموضوع  اموال هم که هنوز درکمیسیون قضایی است که شما بهتر می‌دانید مجمع تشخیص آقای هاشمی و دولت روحانی آنرا قبلاً تصویب کرده اند ربط دادن دو‌موضوع نهایی نشده بعنوان مصوبه مجلس، هدفی ندارد جزتخریب مصوبه نهایی شده.⁣

- احدیان در جواب یک کاربرفضای مجازی پاسخ داد: ‌‎فقط بگذارید کسی بیاید و رسوا کند، با چه هدفی تمام لشکر سایبری تان ، تصمیمی که هنوز در یک کمیسیون نهایی نشده است را مصوبه مجلس نام می گذارید و تخریب را شروع می کنید؟ ⁣

آیا پروژه ای تعریف شده؟ اگر شده کارفرما چه کسی است؟ اصلاحات یا رانت خوارانی که امروز مجلس آنها را ناامید کرد؟"⁣

- حال باید پرسید کارفرمای پروژه تخریب مجلس چه کسی است؟⁣

#مجلس⁣

#قالیباف⁣

#طرح_صیانت⁣

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت