رئیس‎جمهور: قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم

کد خبر: 1148628

رئیس‎جمهور: قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌ روی اقتصاد است رهنمود می‌کند

 رئیس‎جمهور: قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم

 رئیس‎جمهور: قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌ روی اقتصاد است رهنمود می‌کند

به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد

photo_2022-05-22_00-05-13

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها