پورابراهیمی:با اصلاح قانون بانک مرکزی، به ناترازی‌های نظام بانکی رسیدگی می‌شود

کد خبر: 1166698

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی‌ مجلس:موضوع بحث اصلاح قوانین و مقررات حوزۀ نظام بانکی در دو سرفصل در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد؛ نخست طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که قانون مادر محسوب می‌شود و بر مجموعه قوانین دیگر احاطه دارد، خوشبختانه سال گذشته و پس از تلاش اعضای کمیسیون اقتصادی و همکاری نمایندگان، کلیات آن تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر دو شوری و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی‌ مجلس:موضوع بحث اصلاح قوانین و مقررات حوزۀ نظام بانکی در دو سرفصل در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد؛ نخست طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که قانون مادر محسوب می‌شود و بر مجموعه قوانین دیگر احاطه دارد، خوشبختانه سال گذشته و پس از تلاش اعضای کمیسیون اقتصادی و همکاری نمایندگان، کلیات آن تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر دو شوری و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

حدود ۵ دهه از تصویب قانون بانک مرکزی می‌گذرد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، کشور به بانک مرکزی مقتدر که بتواند آنچه به‌عنوان نابسامانی‌ها و ناترازی‌ها در حوزه نظام بانکی است را مدیریت کند.

ما اطمینان داریم با تصویب متن جدید قانون بانک مرکزی که اکنون به‌عنوان طرح در انتظار بررسی در صحن علنی است، اتفاقات مثبتی در مدیریت وضعیت ناترازی نظام بانکی که آثار تورمی بسیاری در کشور به‌واسطه خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی داشته رخ دهد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها