رئیس مجلس: اگر طرف غربی بخواهد با قلدری به برجام عمل نکند، اجازه زیاده خواهی بن آنها نمی دهیم

کد خبر: 1169317

رئیس مجلس: امیدواریم طرف غربی در مذاکرات تن به خواسته‌های بحق ملت ایران بدهد

رئیس مجلس: اگر طرف غربی بخواهد با قلدری به برجام عمل نکند، اجازه زیاده خواهی بن آنها نمی دهیم

رئیس مجلس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها