کنعانی : ایران معتقد به فلسطین واحد است

کد خبر: 1176274

سخنگوی وزیرامور خارجه در توئیتی گفت : فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید ( صهیونیست ) نمی کند.

کنعانی : ایران معتقد به فلسطین واحد است

سخنگوی وزیرامور خارجه در توئیتی گفت : فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید ( صهیونیست ) نمی کند.

ناصر کنعانی نوشت : حقیت این است که فلسطین «از بحر تا نهر» متعلق به ساکنان اصیل این سرزمین مقدس است.

وی ادامه داد: ایران معتقد به فلسطین واحد است.

کنعانی گفت:  راه حل دموکراتیک مساله فلسطین، مراجعه به آراء همه ساکنان اصلی آن اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی از طریق  یک رفراندوم است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها