واکش تهران به اعتصابات وسیع در فرانسه

کد خبر: 1180971

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت آمیز شهروندان این کشور است، به دقت دنبال می‌کنیم.

واکش تهران به اعتصابات وسیع در فرانسه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت آمیز شهروندان این کشور است، به دقت دنبال می‌کنیم.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رخدادها و اجتماعات اعتراضی جاری در فرانسه گفت: ما تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت آمیز شهروندان این کشور است، بدقت دنبال می کنیم.

کنعانی افزود: توسل به اجبار و خشونت برای باز گرداندن اعتصاب کنندگان به کار بدون توجه به خواسته های آنان و مقابله خشونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهر کنندگان را محکوم می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است، افزود: آنها از یکسو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونت بار که پیشتر نیز در مقابله با تظاهرات جلیقه زردها و خشونت پلیس این کشور در درگیری های نژادی سابقه داشته، اصرار می ورزند و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه سایر کشورها می پردازند./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها