طرحی ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

کد خبر: 1187878

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن مخالفت خود و کمیسیون متبوعش با هرگونه طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان، گفت: هیچ طرحی در این باره در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.

طرحی ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن مخالفت خود و کمیسیون متبوعش با هرگونه طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان، گفت: هیچ طرحی در این باره در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت طرحی درباره «ممنوع الخروجی دانشجویان هنجارشکن»، گفت: چنین طرحی در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار ندارد.

وی ادامه داد: گویا در قالب پیش طرح در سامانه قانونگذاری نمایندگان پیش‌نویس طرحی بارگذاری شده حتی هنوز به مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در صورت وجود چنین طرحی قطعا کمیسیون آموزش نسبت به آن نظر مثبت نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این پیش طرح توسط یکی از نمایندگان‌ صرفا در سامانه مجلس ثبت شده است و هنوز به مرحله جمع آوری امضا از نمایندگان و اعلام وصول توسط هیئت رئیسه نرسیده است./تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها