نشست مجلس و دولت درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

کد خبر: 1188952

عضو کمسیون اجتماعی مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در این هفته خبر داد.

 نشست مجلس و دولت درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، گفت: قرار است تا این هفته جلسه مشترک کارگروه تخصصی کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان امور استخدامی کشور برگزار و بررسی‌های نهایی درباره طرح مذکور اتخاذ و پس از آن طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

وی تاکید کرد: خروج از تعدد قراردادها ، نظاممند کردن نظام استخدامی ، ضابطه‌مند کردن جذب نیرو، ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای انسانی  مهمترین اهداف تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه انواع مختلف قراردادها سبب می‌شود که منافذی برای فساد، تبعیض و بی‌عدالتی به وجود آید گفت: با تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، تبعیض، بی‌عدالتی و پراکندگی موجود در زمینه قراردادها و وضعیت استخدامی کارکنان دولت از بین می‌رود.

بابایی با تاکید بر اینکه طبق این طرح  دستگاه‌های ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور شامل طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌شوند، اظهار کرد: کارکنان 3 قوه و نهادهای مختلف، نیروهای نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی و نیروهای شرکتی شامل این طرح می‌شوند و همچنین طبق طرح مذکور کارفرما شرکت ‌یا نهاد مدنظر است و اگر کارفرما خصوصی باشد شامل طرح ساماندهی نمی‌شود.

تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها