امیرعبداللهیان در توئیتی درباره جزایر سه‌گانه به زبان چینی مطرح کرد:

ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران

کد خبر: 1191711

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی به زبان چینی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کرد و گفت : در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.

ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران

حسین امیر عبداللهیان صبح روز دوشنبه در  توییتی به زبان چینی در واکنش به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس و ادعاهای مطرح شده در آن بیانیه نسبت به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ  نوشت :«جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس ، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم».

به گزارش ایسنا ،امیر عبداللهیان پیش از این ، توییت مورد اشاره را به زبان فارسی منتشر کرده بود.

توئیت

در روز شنبه نیز در واکنش به این بیانیه ، سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شده بود .

ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها