در نشست مشترک امیرعبدالهیان با خزعلی چه گذشت؟

کد خبر: 1191716

نشست مشترک وزیر امور خارجه با معاون رئیس جمهور در امور زنان با هدف بررسی آخرین مباحث مربوط به دیپلماسی و حقوق بشر و از جمله سیاست دوگانه برخی کشورهای غربی استفاده ابزاری از حقوق بشر و آثار تحریم بر جامعه زنان و کودکان برگزار شد.

در نشست مشترک امیرعبدالهیان با خزعلی چه گذشت؟

در این نشست که با حضور حسین امیرعبداللهیان و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در محل وزارت خارجه برگزار شد، کاظم غریب آبادی معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس ، الهام امین زاده حقوقدان ، زهره اللهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس حضور داشتند.

همچنین از وزارت امور خارجه، علی باقری معاون سیاسی، الهه عطایی مشاور زنان رئیس مجلس، مرضیه افخم مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امورخارجه و جمعی از مدیران ارشد وزارت امور خارجه امیرعبداللهیان را در این نشست همراهی کردند.

در این نشست آخرین مباحث مربوط به دیپلماسی و حقوق بشر و از جمله سیاست دوگانه برخی کشورهای غربی استفاده ابزاری از حقوق بشر ، آثار تحریم بر جامعه زنان و کودکان ، آثار تحریم های دارویی آمریکا و غرب بر بیماران پروانه ای و دیگر موارد به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ایرنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها