لایحه بودجه فردا به مجلس می رسد؟

کد خبر: 1194173

لایحه بودجه فردا به مجلس نمی رسد لایحه بودجه فردا به مجلس نمی رسد عضو کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به اینکه دولت قرار است که روز یکشنبه لایحه بودجه را تحویل دهد اما به نظر بنده بودجه فردا هم به مجلس نخواهد رسید. کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه ۱۴۰۲ در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آئین نامه داخلی مجلس دولت تا ۱۵ آذر مهلت داشت تا لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد اما متأسفانه حدود ۱۶ روز از این مهلت گذشته اما دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است و بعید است که فردا هم این لایحه بودجه به مجلس برسد. وی در ادامه بیان کرد: نمایندگان مجلس پیشنهاد تمدید برنامه توسعه را به دولت داده اند اما از سوی دولت جوابی دریافت نکرده اند به نظر می‌رسد که بهتر است دولت با مجلس درخصوص تمدید برنامه توسعه همراهی داشته باشد. این عضو کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: این روندی که دولت پیش می‌رود بودجه به دو یا سه دوازدهم می‌رسید در صورتی که بودجه یکی از مهمترین ارکانی است که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

لایحه بودجه فردا به مجلس می رسد؟

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به اینکه دولت قرار است که روز یکشنبه لایحه بودجه را تحویل دهد اما به نظر بنده بودجه فردا هم به مجلس نخواهد رسید.

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه ۱۴۰۲ در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: براساس آئین نامه داخلی مجلس دولت تا ۱۵ آذر مهلت داشت تا لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد اما متأسفانه حدود ۱۶ روز از این مهلت گذشته اما دولت لایحه‌ای را به مجلس تحویل نداده است و بعید است که فردا هم این لایحه بودجه به مجلس برسد.

وی در ادامه بیان کرد: نمایندگان مجلس پیشنهاد تمدید برنامه توسعه را به دولت داده اند اما از سوی دولت جوابی دریافت نکرده اند به نظر می‌رسد که بهتر است دولت با مجلس درخصوص تمدید برنامه توسعه همراهی داشته باشد.

این عضو کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: این روندی که دولت پیش می‌رود بودجه به دو یا سه دوازدهم می‌رسید در صورتی که بودجه یکی از مهمترین ارکانی است که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد./مهر

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها