توئیت انتقادی نماینده مجلس به اوضاع اقتصادی

کد خبر: 1195674

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،در توئیتی از رانت و سازوکارهای لیبرالی در اقتصاد کشور انتقاد کرد.

توئیت انتقادی نماینده مجلس به اوضاع اقتصادی

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،در توئیتی از رانت و سازوکارهای لیبرالی در اقتصاد کشور انتقاد کرد.

سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،در توئیتی نوشت:

‌کارگزاران اقتصادی دولت مهم هستند اما مهمترین مشکل اقتصاد کشور ما، تشکیل شدن آن از "جزایر جداگانه" ای است که هر یک بدون توجه به منافع جمعی، در پی حداکثرسازی سود خود با توسل به رانت و سازوکارهای لیبرالی هستند.

آیت الله رئیسی نخست باید این جزایر ناسازگار رانتخوار را فتح و رام کند./خانه ملت

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها