ترجمه/ یادداشتی از منیر شفیق

تحریم آمریکایى، جنگ جهانى علیه انسانیت

کد خبر: 1198097

کم‌ترین شرط واشنگتن و هم پیمانانش براى برداشتن تحریم ها به ویژه در مورد کشورهاى عربى و اسلامى سر فرو آوردن آنها در برابر سیاست هاى رژیم صهیونیستى و عقب نشینى از مطالبه مسئله فلسطین است.

تحریم آمریکایى، جنگ جهانى علیه انسانیت

منیر شفیق، پایگاه خبرى الاخبار/ ترجمه از فردا:  ایالات متحده سیاست تحریم و محاصره اقتصادى را علیه کشورهاى مستقل و سلطه ناپذیر اعمال مى کند. همان کشورهایى که از حف مشروع خودشان در حفاظت از استقلال و حیثیت کشور همچنین مصالح و منافع ملتشان محافظت مى کنند  اما اقدام غیر قانونى آمریکا تخلف آشکار از قوانین بین المللى و میثاق جامعه جهانى همچنین ایستادگى در برابر حقوق ملت ها و کرامت انسانى آنان است.

ترکش هاى اعمال تحریم بر علیه هر کشورى عواقبى براى شرکت ها و دولت هاى دیگر خصوصا در همسایگى و مجاورت کشور تحریم شده به همراه دارد همچنین منجر به اعمال مجازات علیه شرکت هایى مى شود که حاضر به پذیرش تحریم ها نمى شوند. با این وجود پیامدهاى ناشى از تهدید کشورهاى مجاور مشکلات متعددى را در حوزه همکارى ها و تعاملات منطقه اى ایجاد مى کند که خسارت هاى زیادى به همراه دارد.

این همان سرنوشتى است که پس از آغاز تحریم هاى گسترده علیه سوریه مشکلاتى را براى لبنان و شرکت هاى تجارى این کشور ایجاد کرد.

اعمال تحریم و محاصره اقتصادى ، نظامى ، سیاسى و حتى اجتماعى موجب توقف رشد اقتصادى و شکل گیرى حالتى از فروپاشى داخلى  مى شود آن هم براى کشورى که مى خواهد از  خودش ، حیثیت و مصالح ملتش حفاظت کند و تخت تاثیر فشارهاى تحریم تسلیم نشود.

کمترین شرط واشنگتن و هم پیمانانش براى برداشتن تحریم ها خصوصا در مورد کشورهاى عربى و اسلامى سر فرو آوردن در برابر سیاست هاى رژیم صهیونیستى و عقب نشینى از مطالبه مسئله فلسطین است.

از سوى دیگر هرچند آمریکایى ها مدعى مى شوند هدف تحریم تغییر سیاست دولت هاست اما در واقع ملت ها را هدف قرار مى دهند.

محروم ساختن کودکان و بیماران از دسترسى به دارو و امکانات پزشکى همان چیزى است که شعار حمایت از حقوق کودکان را نقض مى کند.

با این وجود تجربه طولانى سیاست تحریم آمریکایى به آنها ثابت کرده جامعه جهانى و نهادهاى بین المللى سکوت مى کنند و هیچ واکنشى نسبت به آثار تحریم ها نشان نمى دهند. حقیقت این است که تحریم هیچ تاثیرى به جز تحت فشار قرار دادن مردم و زیان وارد نمودن به زندگى آنها ندارد و همین مسئله نشان مى دهد که هدف اصلى آمریکا نه تغییر سیاست دولت ها بلکه گرسنه ماندن ملت ها و ویرانى کشورهاست که آن را هدف مطلوب و نهایى خود مى دانند.

اعمال تحریم ها در سوریه ، غزه ، ایران ، لبنان، یمن ، کره شمالى و حتى ونزوئلا به خوبى نشان مى دهد که در درجه اول ملت ها مورد هدف قرا مى گیرند و در عین خال اهداف سیاسى مورد ادعاى آمریکا نیز در این کشورها تحقق نیافته است.

بر این اساس باید از کشورهاى آزاده جهان و نهادهاى بین المللى همچنین سازمان هاى مدعى دفاع از حقوق بشر، حمایت از کودکان و نهادهاى مدافع سلامت انسان ها درخواست کرد که به سیاست هاى آمریکا در زمینه تحریم هاى بین المللى اعتراض کنند چرا که موجب رقم خوردن فجایع انسانى علیه ملت ها شده و تبعات جبران ناپذیرى به همراه دارد.

اتفاقات تلخى که به واسطه تحریم ها در این کشورها رقم مى خورد باید از زاویه مسئله انسانى، سیاسى و اخلاقى مورد توجه قرار بگیرد چرا که ادامه تحریم ها در حق تمامى این کشورها مایه شرم سازمان ملل، جامعه جهانى و نهادهاى بین المللى است.

حالا دیگر دایره تحریم هاى آمریکا به روسیه و چین هم رسیده و ایالات متحده با تحریم هایش جنگ جهانى تازه اى علیه دنیا به راه انداخته که موجودیت انسان ها را روى کره خاکى تهدید مى کند همانطور که موجودیت زمین را تهدید مى کند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها