سخنگوی دولت: امید برای پیشرفت ایران پررنگ‌تر از همیشه است

کد خبر: 1198360

سخنگوی دولت: پس از سه ما جنگ ترکیبی دشمن، استقبال گرم یزدی‌ها از دولت مردم در این هوای سرد، نشان داد امید و وحدت برای پیشرفت ایران پررنگ‌تر از همیشه است.

سخنگوی دولت: امید برای پیشرفت ایران پررنگ‌تر از همیشه است

سخنگوی دولت: پس از سه ما جنگ ترکیبی دشمن، استقبال گرم یزدی‌ها از دولت مردم در این هوای سرد، نشان داد امید و وحدت برای پیشرفت ایران پررنگ‌تر از همیشه است.

photo_2023-01-12_17-22-37

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها