ترجمه/ واکنش کاربران عرب‌زبان به بیانیه پارلمان اروپا در خصوص سپاه:

آمریکا و شرکایش آبرویى در منطقه ندارند

کد خبر: 1200702

کاربران عرب زبان همچون بسیارى از کاربران کشورهاى مختلف جهان در فضاى مجازى به بیانیه سیاسى پارلمان اروپا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامى واکنش نشان داده و این تلاش را احمقانه و فاقد نتیجه اجرایى دانستند.

آمریکا و شرکایش آبرویى در منطقه ندارند

نجلا السعدى/ ترجمه از سایت فردا:  پیرامون بیانیه و ادعاى پارلمان اروپا و تروریستى خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نوشت:"سپاه در همه قرن ها و دوره هاى گذشته تحت شدیدترین فشارها و محدودیت ها قرار داشته با این وجود به مقابله با تروریسم ادامه مى دهد. این اقدامات اروپایى ها موجب مى شود که ارتش هایشان مثل داعش و سربازان آمریکایى به اهداف مشروعى در منطقه مبدل شوند. اروپایى ها اصرار دارند که ثابت کنند تنها با اراده آمریکایى ها قدم بر مى دارند و اراده اى از خودشان ندارند. آنها هزینه تقابل روسیه و آمریکا را در اوکراین مى پردازند و حالا با پذیرفتن هزینه تروریستى نامیدن سپاه خودشان را وارد مهلکه استراتژیک تازه اى کرده اند."

کاربر دیگرى با عنوان "احدهم" مى نویسد:مضحک است که نیروهاى نظامى یا ارتش رسمى یک کشور را تروریستى بدانید. بسیارى از اعضاى سپاه در ایران مسئولین برجسته این کشور هستند و این نیروى نظامى رسمى کشور ایران است، لطفا به عقل ما احترام بگذارید.

محمد السلیطى کاربر دیگرى است که به این موضوع واکنش داده و در این خصوص نوشته است:"آمریکا مثل اسرائیل و سایر شرکایش دروغگو است و عامل اصلى ویرانى منطقه از زمان آغاز جنگ ایران و عراق تا کنون به شمار مى رود. آمریکا داعش را وارد این منطقه کرد و دیگر آبرویى براى آنها باقى نمانده است. تهمت هایى که شما به ایران و سپاه مى زنید دیگر قابل پذیرش نیست."

احمد فارس نوشته است:" اروپایى ها دچار حماقت خاصى شده اند که سپاه را تروریستى مى خوانند در حالى که نمى دانند زندگى نیمى از مردم خاورمیانه به نوعى با ایران مرتبط است و ایرانى ها نقش مهمى در بازارهاى اقتصادى منطقه بر عهده دارند. اینگونه تصمیمات مستقیما منافع اقتصادى اروپا را تهدید مى کند."

گرافیست نام حساب کاربرى عرب زبان دیگرى است که نسبت به این موضوع واکنش داده و مى نویسد:" سپاه در ایران بخشى از نیروهاى نظامى رسمى یک کشور محسوب مى شود و چگونه یک سازمان بین المللى به خودش اجازه مى دهد نیروى نظامى یک کشور را وارد فهرست تروریستى کند؟ آیا این یک اقدام احمقانه و البته مصداق دیکتاتورى آشکار نیست؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها