حضور امیرعبداللهیان در جمع کارکنان دفاتر دولتی ایران در ازبکستان

کد خبر: 1201015

وزیر امور خارجه، ضمن حضور در جمع کارکنان دفاتر دولتی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، با آنان گفتگو کرد.


حضور امیرعبداللهیان در جمع کارکنان دفاتر دولتی ایران در ازبکستان

 وزیر امور خارجه، ضمن حضور در جمع کارکنان دفاتر دولتی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، با آنان گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در آخرین برنامه از سفر به تاشکند ضمن حضور در جمع کارکنان دفاتر دولتی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، با آنان گفتگو کرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها