واکنش کنعانی به انتقال «اینترنشنال» به آمریکا

کد خبر: 1206291

ماجرای مطرح شده در خصوص انتقال این شبکه از انگلیس به آمریکا، یک خیمه شب بازی و اقدام نمایشی جدید و تقسیم کار میان سرویس‌های اطلاعاتی چند کشور است.

واکنش کنعانی به انتقال «اینترنشنال» به آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به تسنیم: ماجرای مطرح شده در خصوص انتقال این شبکه از انگلیس به آمریکا، یک خیمه شب بازی و اقدام نمایشی جدید و تقسیم کار میان سرویس‌های اطلاعاتی چند کشور است.

کارکرد و عملکرد این شبه رسانه نیز حکایت از ایفای نقش آن به عنوان بازوی عملیاتی و حتی آموزشی برای تحریک و دامن زدن به اغتشاش و ناامنی و اقدامات ضد امنیتی در ایران و تریبون دادن به عناصر شناخته شده گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب بوده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها