تعیین سازکار ارائه فهرست انتخاباتی برای مجلس

کد خبر: 1206470

در تبصره دیگر این ماده عنوان شده «در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.»

تعیین سازکار ارائه فهرست انتخاباتی برای مجلس

مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به منظور بررسی علت نوسانات و افزایش نرخ ارز، جلسه غیرعلنی تشکیل داد. با پایان یافتن این جلسه و ارائه اظهار نظرات برخی نمایندگان به منظور کنترل نرخ ارز، جلسه مجلس به صورت علنی ادامه یافت و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار بهارستان قرار گرفت. به گزارش ایرنا، نمایندگان در بررسی این گزارش، با ماده ۳ این طرح موافقت و طی آن سازکار ارائه فهرست انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را مشخص کردند. طبق این ماده «احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون یادشده از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها، منتشر خواهد شد.» همچنین طبق تبصره یک این ماده نیز احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر تمایل حمایت آن حزب یا جبهه یا تشکل را ارائه کنند.» با تصمیم نمایندگان ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین در تبصره دیگر این ماده عنوان شده «در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.»

در جلسه دیروز همچنین گزارش کمیسیون عمران درخصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» در دستور کار قرار گرفت و با تصمیم نمایندگان برای بررسی تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها