تصویری از مرحوم احمدی در کنار وزیر ورزش و همراهان قبل از سانحه بالگرد

کد خبر: 1206950

تصویری از مرحوم احمدی، مدیر کل حوزه ریاست وزارت ورزش در کنار وزیر ورزش و همراهان قبل از سانحه بالگرد در بافت

تصویری از مرحوم احمدی در کنار وزیر ورزش و همراهان قبل از سانحه بالگرد
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها