حدادی: موضوع مسمومیت دانش آموزان در اولویت مجلس و دولت است

کد خبر: 1209106

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تاکید کرد: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری باید با افرادی که حرکت خشونت آمیز با این شیوه را در بحث مسمومیت دانش آموزان دنبال کردند برخورد جدی صورت گیرد.

حدادی: موضوع مسمومیت دانش آموزان در اولویت مجلس و دولت است

علی حدادی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض است، بیان کرد: بررسی موضوع مسمومیت دانش آموزان باید در اولویت قرار گیرد. اکنون کار گروهی در مجلس متشکل از کمیسیون های بهداشت، آموزش، امنیت و امور داخلی تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولتمردان نیز وظیفه سنگینی در این حوزه بر دوش دارند. همان طوری که مقام معظم رهبری تاکید کردند اگر افرادی به این موضوع هنجارشکن دامن زده باشند باید شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرند. باید با افرادی که این حرکت خشونت آمیز با این شیوه را دارند برخورد جدی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: این موضوع در اولویت مجلس و دولت بوده و ان شاءالله بررسی ها چه در مجلس و چه در دولت به نتیجه برسد و جمع بندی خوبی به مردم ارائه شود.

ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها