پرداخت پاداش به افشاگر فساد مشروط شد

کد خبر: 1213343

نمایندگان مجلس مصوب کردند: پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت این فرد است.

پرداخت پاداش به افشاگر فساد مشروط شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت این فرد است.

 در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد (۷)، (۸) و (۹) این طرح موافقت کردند.

براساس ماده (۷) با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(۶) این قانون اعمال می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

طبق ماده (۸) نیز در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

براساس ماده (۹) نیز برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

در تبصره این ماده آمده است: صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد./ ایرنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها