یادداشتی از امین صبحی

مخاطب رهبری دولت هم بود

کد خبر: 1222782

شاید سخنان اخیر رهبری را بتوان نقدی بر سیاست انفعالی و التماسی دولت اعتدال دانست اما مطمنا مخاطب برخی از این سخنان دولت سیزدهم است

مخاطب رهبری دولت هم بود

«فردا نیوز» امین صبحی در یادداشتی اختصاصی برای «فردا» نوشت: شاید سخنان اخیر رهبری را بتوان نقدی بر سیاست انفعالی و التماسی دولت اعتدال دانست اما مطمنا مخاطب برخی از این سخنان دولت سیزدهم است؛ دولتی که به واسطه پرهیز از گره زدن همه امور به برجام و توجه عملیاتی به دیپلماسی همسایگی، کارنامه قابل قبولی را در عرصه سیاست خارجی دارد اما کیفیت رابطه و نحوه تعامل نیز نقش حائز اهمیتی در برقراری صلح و ثبات نسبی، همزیستی متقابل، برخورداری از تفاهم حداقلی پیرامون مسائل اصلی و وابستگی متقابل سیاسی و امنیتی دارد و تجربه تاریخی نشان می دهد که این راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در برخی اوقات با بی مهری همسایگان مواجه شده است و برخورد مناسب با این کج فهمی ها ـ که بعضا مماشات تعبیر می شود ـ

اهمیت مضاعفی در تقویت دیپلماسی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی دارد. حالا که پروژه ایران هراسی و انزوای جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده و همگان متفق القول هستند که ایران اسلامی فراتر از یک عامل منطقه ای و به عنوان یکی از قدرت های موثر در نفوذ جهانی مطرح است ، دستگاه دیپلماسی وظایف خطیری را بر عهده دارد چرا که باید فعالیت خود را فراتر از تامین منافع ملی تعریف و جهت دهی خود را متناسب با تحولات نظم کنونی تنظیم کند و ضمن توجه بر توانمندی‌‌ها، نقاط آسیب‌‌پذیر، تهدیدها و چالش‌‌های پیشِ‌‌رو را شناسایی و از فرصت های موجود در نظم جهانی و منطقه‌‌ای بهره برداری نماید تا در تراز جمهوری اسلامی ظاهر شده و زمینه دستیابی به ارتقای قدرت ملی و صلح پایدار در منطقه را فراهم کند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها