پور ابراهیمی: در حوزهٔ کاهش تورم اقدامات کوتاه‌مدت خیلی کارساز نیست

کد خبر: 1225884

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اقدامات کوتاه‌مدت عمدتاً ناظر بر کارهایی است که با درنظرگرفتن مشوق‌ها، شرایطی فراهم شود که منابع مردم به سمت بازارهای مولد هدایت شود یا اقدامات تنبیهی برای بازارهای غیرمولد پیش‌بینی شود. به‌طور مثال، قانون مالیات بر سوداگری یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک بسیاری در این حوزه انجام دهد، زیرا دو طرف را کامل پوشش می‌دهد؛ با این قانون، مقداری کاهش قیمت‌ها و تولید بیشتر رقم می‌خورد، زیرا منابع از بازار غیرمولد به‌سوی بازار مولد هدایت می‌شود.

پور ابراهیمی: در حوزهٔ کاهش تورم اقدامات کوتاه‌مدت خیلی کارساز نیست

 محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اقدامات کوتاه‌مدت عمدتاً ناظر بر کارهایی است که با درنظرگرفتن مشوق‌ها، شرایطی فراهم شود که منابع مردم به سمت بازارهای مولد هدایت شود یا اقدامات تنبیهی برای بازارهای غیرمولد پیش‌بینی شود. به‌طور مثال، قانون مالیات بر سوداگری یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک بسیاری در این حوزه انجام دهد، زیرا دو طرف را کامل پوشش می‌دهد؛ با این قانون، مقداری کاهش قیمت‌ها و تولید بیشتر رقم می‌خورد، زیرا منابع از بازار غیرمولد به‌سوی بازار مولد هدایت می‌شود.

برای کاهش تورم و نقدینگی باید کارهای پایه‌ای انجام شود، در حوزهٔ کاهش تورم اقدامات کوتاه‌مدت خیلی کارساز نیست و انجام اقدامات کوتاه‌مدت همانند این است که ساختمانی ناایمن باشد و احتمال ریزش آن وجود داشته باشد، اما ما بگوییم پنجره‌های این ساختمان را جوش می‌دهیم که نیفتد. این در حالی است که باید ساختار آن تغییر کند، ستون جدید برای در نظر گرفته شود و مقاومت آن را افزایش دهیم.

نگاه کوتاه‌مدت ما برای تورم پیش‌بینی مشوق‌ها و تنبیه‌ها است. نگاه میان‌مدت و بلندمدت اصلاح ساختار بودجه است. به این معنا که هرجا موتور تولید تورم وجود دارد باید آن را خاموش کرد یا دور آن را کند کرد. اکنون موتور تولید تورم در ناترازی نظام بانکی است که مجلس برای اصلاح این موضوع قانون بانک مرکزی را تغییر داد که براساس آن بانک مرکزی ازاین‌پس نه‌تنها اجازهٔ ایجاد ناترازی جدید را نمی‌دهد، بلکه ناترازی‌های گذشته را نیز مدیریت می‌کند تا تمام شود. این اقدام به معنای این است که موتور تولید تورم به‌تدریج کُند و درنهایت خاموش می‌شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها