مرویان: در لایحۀ عفاف و حجاب، به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای توجهی نشده است

کد خبر: 1227684

سیدرضا مرویان حسینی، استاد دانشگاه، در نشست تخصصی بررسی لایحۀ عفاف و حجاب با حضور رئیس مجلس: جنبۀ تنبیهی نباید به رویکرد تشویقی و تربیتی غلبه پیدا کند. پدیدۀ حجاب یک امر تدریجی و روندی است. برای انواع حجاب و بی‌حجابی نمی‌توان یک نسخۀ واحد تجویز کرد. در این لایحه به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای توجهی نشده است.

مرویان: در لایحۀ عفاف و حجاب، به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای توجهی نشده است

 سیدرضا مرویان حسینی، استاد دانشگاه، در نشست تخصصی بررسی لایحۀ عفاف و حجاب با حضور رئیس مجلس: جنبۀ تنبیهی نباید به رویکرد تشویقی و تربیتی غلبه پیدا کند. پدیدۀ حجاب یک امر تدریجی و روندی است. برای انواع حجاب و بی‌حجابی نمی‌توان یک نسخۀ واحد تجویز کرد. در این لایحه به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای توجهی نشده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها