همشهری: با کار امنیتی دوتابعیتی‌ها را دستگیر کردیم

کد خبر: 1238172

یکی از حوزه‌های اقتداری کشور، قدرت اطلاعاتی و امنیتی ایران است. دستگیری افراد دوتابعیتی توسط دستگاه امنیتی، مانور عظمت امنیتی ایران بود و همین، دشمن را مجبور به آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران می‌کند.

همشهری: با کار امنیتی دوتابعیتی‌ها را دستگیر کردیم

دیپلماسی در دنیای امروز، اختصاص به گفت‌وگو ندارد، بلکه مذاکره بدون پشتوانه قدرت سیاسی و اجتماعی، کاری بی‌فایده است. قاعده غلبه اراده ما بر اراده دشمن، این است که دشمن به این نتیجه برسد که هزینه کوتاه آمدن مقابل ما، کمتر از مقابله با ماست و این نیاز به‌وجود اقتدار در حوزه‌های مختلف دارد.
 پیروزی‌های ما در فضای سیاسی و ایستادگی مردم ایران مقابل طراحی‌های پیچیده در اغتشاشات، دشمن را خاضع می‌کند.

یکی از حوزه‌های اقتداری کشور، قدرت اطلاعاتی و امنیتی ایران است. دستگیری افراد دوتابعیتی توسط دستگاه امنیتی، مانور عظمت امنیتی ایران بود و همین، دشمن را مجبور به آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران می‌کند.

همشهری

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها