مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه مسکن

کد خبر: 1238270

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به تشریح مصوبات این کمیسیون در حوزه مسکن پرداخت.

 مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه مسکن

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست صبح امروز این کمیسیون، گفت: یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، بند ۹ آن است که  به چند طرح عظیم اقتصادی ملی و پیشران که روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری باشد، تصریح دارد.

عزیزی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، مسکن است که در همین راستا، در کمیسیون تلفیق در ۳ سرفصل شامل  مسکن حمایتی، بافت فرسوده و ناکارآمد و سوم مسکن روستایی، برنامه‌های بسیار خوبی تدوین شده‌است.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری یک میلیون مسکن در سال در کمیسیون تلفیق، تعییین شده است، اظهار کرد: این هدفگذاری، شامل ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن مربوط به بافت فرسوده و ناکارآمد و ۴۰۰ هزار هم سایر واحدهای مسکونی است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: برای تأمین مسکن، لوازمی باید مهیا شود که شامل زمین و تأمین منابع مالی است. در خصوص زمین، تدابیر بسیار دقیق و منظمی سنجیده به‌کار بسته شده‌است که از آن جمله، افزایش ۲ دهم درصدی به ظرفیت سکونت‌گاه‌ها است، به‌نحوی که در هر هکتار بیش‌از ۶۰۰ نفر نباشد. یعنی در واقع زندگی بسیار خوب در فضای بسیار خوبی که هم خدمات آن تأمین شده باشد و هم تراکم مناسب باشد.

وی افزود: علاوه بر این موارد، تغییر کاربری زمین‌هایی که کاربری مسکونی ندارند و آماده‌سازی آن‌ها نیز دیده شده است.

عزیزی با اشاره به تامین منابع مالی برای ساخت مسکن،‌ گفت: برای تامین منابع مالی،‌ منابع صندوق ملی مسکن از محل فروش خانه‌های سازمانی ،دیده شده‌است و در خصوص مسکن روستایی، ۲۰۰ هزار واحد نوسازی و بهسازی شده که با سود بسیار ارزان یارانه‌ای است و طرح هادی نیز دیجیتال خواهد شد.

وی ادامه داد: در روستا و منازل روستایی، با نگاه معیشت محور پیش رفتیم و سقف ۵ سال سکونت را برداشتیم تا یک مهاجرت معکوس به روستا انجام گیرد. یعنی زمینی که در اختیار یک خانوار با اولویت خانواده‌های جوان و سیاست‌های جمعیت پیش‌بینی‌شده است هم سکونت است و هم معیشت و همه این‌ها در آن‌جا پیش‌بینی‌شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: در خصوص بافت فرسوده و ناکارآمد هم یک مشوق 40 درصدی بسیار خوب گذاشته شده‌است تا کسانی زمینی در یک منطقه فرسوده دارند، برای احیا و بازسازی و یا واگذاری آن، ترغیب شوند./فارس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها