بخشنامه مسکنی دولت

کد خبر: 1238443

به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید.

 بخشنامه مسکنی دولت

به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/04/07 هیات وزیران درخصوص «دستورالعمل اجرایی بند ق تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» طی نامه شماره 87147 در تاریخ 1402/05/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بند ق تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر است:

تبصره 11- مسکن و حمل و نقل

ق- به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./تسنیم

11

12

 

۱

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها