وزارت فرهنگ: پیگیر آزادی عکاس تسنیم هستیم

کد خبر: 1240354

محمد حسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم که به افغانستان سفر کرده بود توسط طالبان بازداشت شده است.

وزارت فرهنگ: پیگیر آزادی عکاس تسنیم هستیم

رئیس روابط عمومی وزارت فرهنگ: محمد حسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم که به افغانستان سفر کرده بود توسط طالبان بازداشت شده است.

همکارانم در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق وزارت امور خارجه و آقای کاظمی قمی پیگیر وضعیت محمد حسین ولایتی تا رفع مشکل، آزادی و بازگشت به وطن هستند.

عکاس تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها