مهدی رحمانیان در گفتگو با فردا:

نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم

کد خبر: 1240857

مدیر مسئول روزنامه شرق گفت: جریان سیاسی حتما باید حضور فعال داشته باشد و نمی تواند بدون حضور، بنشیند و از دور بگوید «اگر این طور بود، آن طور می شد». مخاطب این اگر خود آن جریان است.

نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم

گروه سیاسی فردا: اصلاح طلبان در موضوع انتخابات دچار یک دوقطبی درون اردوگاهی شدند، طیف رادیکال اساسا بر تحریم و قهر از صندوق رأی تأکید دارد اما برخی احزاب اصلاحات معتقدند نباید با دست خود فرصت حضور در انتخابات را از بین برد.

مهدی رحمانیان در گفتگو با فردا درباره نوع نگاه جریان اصلاحات به انتخابات مجلس گفت: جریان سیاسی باید کنش سیاسی داشته باشد، نمی شود که در خانه بنشیند و هیچ کنشی انجام ندهد اما خودش را جریان سیاسی معرفی کند. در مجموع جریان سیاسی باید حتما فعالیت سیاسی داشته باشد وگرنه بدون فعالیت، نمی تواند خودش را جریان سیاسی جا بزند.  

وی افزود: البته گاهی حضور نیافتن در انتخابات نیز خودش یک نوع فعالیت سیاسی محسوب می شود اما زمانی این کار کنش سیاسی به حساب می آید که جریان اصلاحات بگوید «در انتخابات شرکت نمی کند و کسی را نیز به عنوان نامزد معرفی نمی کند» و قشر کثیری از جامعه پشت این نگاه بیاید. حال اگر این اتفاق نیفتد، جریان سیاسی راه را اشتباه رفته است یعنی حتما باید در انتخابات حضور پیدا می کرد.

این فعال مطبوعاتی اصلاح طلب یادآور شد: پیش ثبت نام انتخابات مجلس انجام شد برای آنکه بار کاری شورای نگهبان کم شود اما در عین حال معتقدم جریان های سیاسی حتما باید حضور حداکثری در صحنه انتخابات داشته باشند، اگر قرار بر حذف هم است اجازه دهند، شورای نگهبان یا مراجع ناظر آنها را رد کنند؛ یعنی خودشان از ترس مرگ خودکشی نکنند.

مدیر مسئول روزنامه شرق تأکید کرد: جریان سیاسی حتما باید حضور فعال داشته باشد و نمی تواند بدون حضور، بنشیند و از دور بگوید «اگر این طور بود، آن طور می شد». مخاطب این اگر خود آن جریان است.

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها