گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه با حضور «منظور»

کد خبر: 1243945

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه مقرر شد موادی که دولت اعتقاد به هزینه ساز بودن آنها دارد، در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در نهایت این کمیسیون نظرش را درباره گزارش کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه با حضور «منظور»

محسن زنگنه  ، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:کمیسیون در جلسه عصر امروز خود طرح دوفوریتی تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال را مورد بررسی و نهایتا به تصویب رساند.این طرح امشب و یا فردا جهت نظرخواهی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه کمیسیون با حضور منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کلیات گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

زنگنه با اشاره به انتقادهای رئیس سازمان برنامه و بودجه به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد:آقای منظور معتقد بود برخی مواردی که در کمیسیون تلفیق به لایحه دولت اضافه شده بار مالی دارد لذا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعداد و ارقامی را در این بخش ذکر کرد. همچنین آقای منظور معتقد بود که پیرو تغییرات صورت گرفته، ساختارهای اداری افزایش پیدا کرده است و به نوعی موارد اضافه شده، حجم دولت را افزایش داده است.

نماینده مردم تربیت حیدریه اظهار کرد: در مقابل نمایندگان کمیسیون عنوان کردند که برخی از موارد اعلامی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اصلا مصوب نشده است و در بخش هایی هم که نهاد جدیدی تاسیس شده،  عموما این امر به گونه ای بوده که نهاد جدید از تجمیع و ادغام سایر نهادها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه علت افزایش حجم بار مالی  در برخی از بخش های برنامه، به جهت مسکوت ماندن لایحه درباره موارد لحاظ شده است، تاکید کرد: به عنوان مثال حوزه بانک داری از جمله حوزه هایی است که دولت هم کاملا با آن موافق است و اتفاقا اگر ما می خواهیم به سمت انضباط بخشی بانکها حرکت کنیم و نقدینگی را کاهش و تورم را مهار کنیم قطعا باید احکام جدی برای بانکها در نظر بگیریم . بنابراین این بخش، بخشی است که برنامه را حجیم کرده است. و یا در حوزه صنعت و معدن حکمی نداریم و تقریبا در حوزه معدن بند خاصی نداشتیم،  همچنین در برخی از بندها در حوزه انرژی ،مشارکت بخش خصوصی، اقتصاد مردمی اشاراتی شده، لذا کمیسیون نظرش این بود که این اشارات ابهام دارد و باید تکمیل شود. همچنین در حوزه کشاورزی نیز ما دو الی سه حکم بیشتر نداشتیم لذا بخش کشاورزی مسائل جدی داشته و اگر ما بخواهیم رشد جدول یک لایحه برنامه در این بخش را محقق کنیم،باید احکامی را اضافه می کردیم.

وی با اشاره به احکام اضافه شده  به برنامه در بخش فرهنگی تاکید کرد:حوزه فرهنگی تنوع زیادی دارد لذا ما در بخش هایی نظیر گردشگری احکامی در لایحه نداشتیم.

زنگنه بیان کرد: نمایندگان نظرشان بر این بود که بخشی از این موارد بدین ترتیب است و اما در نهایت برای اینکه با دولت همراهی کنند مقرر شد تا ما از فرصت گذاشتن پیشنهاد از سوی کمیسیون های اصلی  به ویژه برنامه و بودجه استفاده کنیم. همچنین مقرر شد از فردا صبح بررسی موادی که دولت اعتقاد دارد آنها هزینه ساز است، در کمیسیون برنامه و بودجه صورت پذیرد و در نهایت کمیسیون نظرش را درباره گزارش کمیسیون تلفیق بارگزاری کند تا همکاری با دولت مبنای کار قرار گیرد.

این نماینده جلس شورای اسلامی بیان کرد: ما از ابتدا به دنبال این بودیم که با دولت تعامل داشته باشیم و الحمدالله تا زمانی که صحن تلفیق برقرار بود، این تعامل انجام شد. در حال حاضر دولت از تمام مصوباتی که در صحن تلفیق با مشارکت دولت انجام شد به صورت کامل حمایت کرد و ابهام و ایراد درباره مواردی است که براساس مصوبه اعضای کمیسیون، در کمیته ها بررسی و در نهایت در صحن یک جا رای گیری شد که ما برای اینکه نشان دهیم  به دنبال تعامل با دولت هستیم این فرصت را در اختیار دولت قرار دادیم تا نظراتش را بشنویم. /خانه ملت

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها