مجلس جلوی کلی‌گویی در برنامۀ هفتم را گرفته است

کد خبر: 1244937

تصویر مقایسۀ هدف‌گذاری‌های دولت و مجلس در بخش سلامت لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه است، نشان می‌دهد که در لایحه ارسالی برنامه‌ریزی و جزیی‌نگری در حوزۀ سلامت لحاظ نشده است.

مجلس جلوی کلی‌گویی در برنامۀ هفتم را گرفته است

تصویر مقایسۀ هدف‌گذاری‌های دولت و مجلس در بخش سلامت لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه است، نشان می‌دهد که در لایحه ارسالی برنامه‌ریزی و جزیی‌نگری در حوزۀ سلامت لحاظ نشده است.

همین مسأله در دیگر حوزه‌ها هم وجود دارد که عکس دوم تفاوت سنجه‌های حوزۀ کشاورزی در لایحۀ دولت و مصوبه تلفیق است. این مقایسه صرفاً به‌عنوان نمونه نشان می‌دهد که لایحۀ ارسالی گرایش به کلی‌گویی  دارد، اما مجلس تلاش کرده رویکردی  عملیاتی و مسئله‌‌محور‌ به برنامۀ هفتم در پیش بگیرد.

11

12

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها