باقری: کشورهای بزرگ به دنبال تسلیحات ما هستند / امروز تحریم هستیم که چیزی نفروشیم

کد خبر: 1245078

امروز مشتریان پهپادهای ایران چندین برابر توان تولیدی ما است و کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند.

باقری: کشورهای بزرگ به دنبال تسلیحات ما هستند / امروز تحریم هستیم که چیزی نفروشیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: روزی ما تحریم بودیم که چیزی نخریم اما امروز تحریم هستیم که چیزی نفروشیم.

امروز مشتریان پهپادهای ایران چندین برابر توان تولیدی ما است و کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند.

در سالهای اخیر در سوریه و عراق هنگامی که بحث کمک به سایر ارتشها برای مقابله با تروریسم مطرح بود ما هیچ مشکلی نداشتیم زیرا یاد گرفته بودیم چگونه نبرد مرکب را انجام دهیم.

محور مقاومت امروز نیازی به ما ندارند ‌خودشان تسلیحات خودشان را تولید می‌کنند و دریایی از توانمندی در آنجا وجود دارد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها