«فردا» گزارش می‌دهد

پوکه آخر برای سرباز خودی

کد خبر: 1257227

راستی به این فکر کرده اید که این «او»ی پشت دوربین کیست و چرا به سراغ «او» ی جلوی دوربین رفته است.

پوکه آخر برای سرباز خودی

مصطفی صادقی؛ فردا: در این چند روزی که فیلم حضور یک شبه سلبریتی عدالتخواه در کانادا فضای مجازی را پر کرده همه درباره این حرف می زنند که چرا «او» که این همه از عدالت حرف می زد و یکبار حتی رو به‌ دوربین خرده گرفته بر رامبد جوان که چرا خواسته طفلش را کانادا به دنیا بیاورد اکنون خودش در خیابان های همان دیار قدم می زند .

به نظر اتفاقا مهمتر از «او» که جلوی دوربین رنگ پریده و هراسان تلاش می کند از این موقعیت رهایی یابد یک «او»ی دیگر است که از اتفاق پشت دوربین ایستاده و این فرد را شکار کرده.

راستی به این فکر کرده اید که این «او»ی پشت دوربین کیست و چرا به سراغ «او» ی جلوی دوربین رفته است.

به نظر، آن کس که نقشه شکار را کشیده یک فرامتن داشته بالاتر از همه حرف هایی که این روزها درباره «او»ی جلوی دوربین می زنند.

به متن سوالات دقت کنید.

می فهمید که «او»ی پشت دوربین هم مانند روزگار ماضی «او»ی اول ، یک ابزار است.

فعلا سربسته بماند ؛ یک «او»ی سوم هم هست که قبلا سردسته این سفر کرده به کانادا و آن کوچ کرده به شمال شهر بوده است.

بعدا سر این بحث را باز می کنیم اما یک جمله را به «او»ی اول بگوییم که «زمانت برای فرمانده تمام شده بود برادر جان. اما او دلش نیامد از پوکه باقی مانده تو هم بگذرد.»

 

۲

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها