حذف شرط و شروط تحصیل رایگان مددجویان کمیته امداد

کد خبر: 740658

با ابطال مصوبه هیأت وزیران تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنان بصورت ۱۰۰% رایگان ادامه خواهد داشت و قید «در حد اعتبارات تخصیصی» از شرط رایگان بودن تحصیل مددجویان حذف شد.

خبرگزاری تسنیم: در جلسه امروز دیوان عدالت اداری، ماده 3 آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و قید «در حد اعتبارات تخصیصی» از این بند که بر اساس آن تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به شرط «در حد اعتبارات تخصیصی» رایگان ذکر شده بود ابطال شد.

شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که قید "در حد اعتبارات تخصیص یافته" موجود در ماده 3 آئین نامه اجرایی بند ( الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مخالف بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده، چون مطابق مفاد ماده قانونی مرقوم، تحصیل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رایگان بوده و نیز قید مزبور با تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 مغایرت دارد و در واقع قید "در حد اعتبارات تخصیص یافته" از این حیث که اطلاق مواد قانونی فوق الاشعار را مقید نموده ،خلاف قانون و قابل ابطال است. از سوی دیگر علیرغم اینکه نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت ابلاغ شده، لایحه دفاعیه ای در خصوص مورد واصل نشده است. این موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با تأیید نظر هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی و با این استدلال که صرف نظر از اینکه ماده 3 آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 94 ناظر بر قانون بودجه سال 94 بوده و از طرفی شاکی درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نکرده است، با توجه به اطلاق بند (ک) ماده 20 قانون پنجم توسعه مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، رایگان است مقید کردن اطلاق مذکور در ماده 3 آئین نامه اجرایی درخواستی شاکی به قید "در حد اعتبارات تخصیصی "مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده بوده و قابل ابطال است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها