کنعانی مقدم: تامین منابع مالی جمنا بر عهده اعضاست

کد خبر: 827727

یک فعال اصولگرا گفت: آقای قالیباف اکنون نامزد انتخاباتی نیست که بخواهد از طریق هزینه شخصی به جبهه مردمی کمک کند. مسلما طرح چنین مسائلی غیر از شیطنت و بازی با افکار عمومی نیست.

راه دانا: حسین کنعانی مقدم کارشناس سیاسی در واکنش به اظهارات یکی ازاعضای شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مسائل مالی جمنا و شائبه کمک‌های مالی برخی از چهره‌های سیاسی از این جبهه مردمی انقلابی گفت: جمنا درزمان انتخابات نه تنها از نظر سیاسی آقای دکتر قالیباف را حمایت می‌کرد بلکه این حمایت‌ها شامل گزینه دیگر انتخابات یعنی حجت الاسلام رئیسی بود. طبیعی است در چنین وضعیتی کاندیدا‌ها نیز ازجمنا حمایت کنند. نه تنها کاندیدا‌ها بلکه اعضای این جبهه مردمی نیز هر کدام به سهم خود در چارچوب خاصی تامین هزینه‌های انتخاباتی را برعهده گرفته بودند بنابراین اینکه عنوان شود بار مالی آن بردوش آقای دکتر قالیباف بوده فرافکنی واتهام زنی بیش نیست. وی در ادامه در پاسخ به اینکه در حال حاضر آقای دکتر قالیباف به علت ناخرسندی از این جبهه حمایت مالی نمی‌کند خاطر نشان شد: این مساله به هیچ وجه درست عنوان نشده، آقای قالیباف اکنون نامزد انتخاباتی نیست که بخواهد از طریق هزینه شخصی به جبهه مردمی کمک کند. مسلما طرح چنین مسائلی غیر از شیطنت و بازی با افکار عمومی نیست در جایی که شورای شهر و شهرداری تهران در یک سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده اند که اشاره به آن نیازمند نوشتن لیست بلندی است. کنعانی مقدم با رد اظهارات عنوان شده چنین رفتار‌هایی را تخریب آمیز خوانده اظهار داشت: متاسفانه اعضای شورای شهر در مقاطعی به مسائلی می‌پردازند که نه اعتباری دارد ونه صحت وسقمی. تنها دلیل اشاره به چنین مواردی فرافکنی و دور کردن اذهان عمومی از سوء عملکرد مدیریتی خوداست. جنبه تخریب شخصیت‌ها و مدیران پیشین شهرداری تهران تنها حالتی است که تا کنون از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران به نمایش گذاشته شده است. متاسفانه اظهار نظر‌های آقای میرلوحی یا سایر اعضای شورای شهر تنها برای آشفته کردن فضا علیه مدیریت پیشین شهری تهران یعنی دکتر قالیباف و تیم خدوم ایشان است که از نظر سیاسی دست زدن به چنین رفتار‌هایی خلاف اخلاق سیاسی است وبه هیچ وجه قابل پذیرش نیست. قطعا آقای دکتر قالیباف چنین ادعا‌هایی را رد می‌کند و با تکذیب آن یک بار دیگر وعدم ارائه اسناد معتبر از سوی اعضای شورای شهر نشان داده می‌شود که صداقت مهره گمشده‌ای در میان نمایندگان این دوره از شورای اسلامی شهر تهران است. حسین کنعانی مقدم کارشناس سیاسی در واکنش به اظهارات یکی ازاعضای شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مسائل مالی جمنا و شائبه کمک‌های مالی برخی از چهره‌های سیاسی از این جبهه مردمی انقلابی گفت: جمنا درزمان انتخابات نه تنها از نظر سیاسی آقای دکتر قالیباف را حمایت می‌کرد بلکه این حمایت‌ها شامل گزینه دیگر انتخابات یعنی حجت الاسلام رئیسی بود. طبیعی است در چنین وضعیتی کاندیدا‌ها نیز ازجمنا حمایت کنند. نه تنها کاندیدا‌ها بلکه اعضای این جبهه مردمی نیز هر کدام به سهم خود در چارچوب خاصی تامین هزینه‌های انتخاباتی را برعهده گرفته بودند بنابراین اینکه عنوان شود بار مالی آن بردوش آقای دکتر قالیباف بوده فرافکنی واتهام زنی بیش نیست. وی در ادامه در پاسخ به اینکه در حال حاضر آقای دکتر قالیباف به علت ناخرسندی از این جبهه حمایت مالی نمی‌کند خاطر نشان شد: این مساله به هیچ وجه درست عنوان نشده، آقای قالیباف اکنون نامزد انتخاباتی نیست که بخواهد از طریق هزینه شخصی به جبهه مردمی کمک کند. مسلما طرح چنین مسائلی غیر از شیطنت و بازی با افکار عمومی نیست در جایی که شورای شهر و شهرداری تهران در یک سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده اند که اشاره به آن نیازمند نوشتن لیست بلندی است. کنعانی مقدم با رد اظهارات عنوان شده چنین رفتار‌هایی را تخریب آمیز خوانده اظهار داشت: متاسفانه اعضای شورای شهر در مقاطعی به مسائلی می‌پردازند که نه اعتباری دارد ونه صحت وسقمی. تنها دلیل اشاره به چنین مواردی فرافکنی و دور کردن اذهان عمومی از سوء عملکرد مدیریتی خوداست. جنبه تخریب شخصیت‌ها و مدیران پیشین شهرداری تهران تنها حالتی است که تا کنون از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران به نمایش گذاشته شده است. متاسفانه اظهار نظر‌های آقای میرلوحی یا سایر اعضای شورای شهر تنها برای آشفته کردن فضا علیه مدیریت پیشین شهری تهران یعنی دکتر قالیباف و تیم خدوم ایشان است که از نظر سیاسی دست زدن به چنین رفتار‌هایی خلاف اخلاق سیاسی است وبه هیچ وجه قابل پذیرش نیست. قطعا آقای دکتر قالیباف چنین ادعا‌هایی را رد می‌کند و با تکذیب آن یک بار دیگر وعدم ارائه اسناد معتبر از سوی اعضای شورای شهر نشان داده می‌شود که صداقت مهره گمشده‌ای در میان نمایندگان این دوره از شورای اسلامی شهر تهران است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت