کنعانی مقدم: کنترل کرونا منوط به رفع تحریم نیست

کد خبر: 985762

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی گفت:برای مقابله با کرونا از نظر علمی نیازی به دیگران نداریم و در این شرایط باید به قدرت توان داخلی توجه کنیم، زیرا قطعاً از عهده کنترل این بیماری بر خواهیم آمد.

خبرگزای مهر: حسین کنعانی مقدم، دبیر سیاسی جبهه ایستادگی درباره ظرفیت‌های داخلی کشور برای مقابله با بیماری کرونا گفت: امنیت مقوله‌ای است که کشور‌ها در این زمینه باید متکی به قدرت و توانایی داخلی خود باشند، خصوصاً در مسائل بهداشتی با توجه به اینکه مورد اخیر یک اپیدمی جهانی است و غالب کشور‌ها درگیر رفع مشکلات داخلی خود هستند، انتظار کشیدن برای کمک‌های خارجی نوعی ساده انگاری است.

وی افزود: با توجه به قدرتی که کشور ما از نظر علمی و دانش پزشکی دارد و یکی از کشور‌های مطرح در علوم پزشکی است به نظر می‌رسد که تاکنون توانسته از این امکانات داخلی به خوبی بهره بگیرد، اگر چه تا حدودی در توزیع برخی موارد مشکلاتی هست.

وی همچنین گفت: ما از نظر علمی نیازی به دیگران نداریم و به نظر می‌آید که باید در این شرایط بیشتر به قدرت تولید داخلی خود توجه کنیم و قطعاً از عهده کنترل این بیماری نیز بر خواهیم آمد.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه حتی ممکن است واکسن این بیماری نیز نخستین بار در ایران ساخته شود گفت: ما نمی‌توانیم برای اینکه آمریکا امکانات بهداشتی در اختیار ما قرار دهد زیر بار تحریم‌های ظالمانه آمریکا برویم.

کنعانی مقدم در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که کشور‌های دنیا تا مدتی مرز‌های کشورشان را به روی یکدیگر ببندند و از این جهت نمی‌توان چشم به رفع تحریم‌ها و کمک کشور‌های دیگر داشت و کنترل این بیماری نیز منوط به رفع تحریم‌ها نیست.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها