قالیباف: چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

کد خبر: 1041609

قالیباف: پایانۀ مرزی ریمدان در سیستان و بلوچستان چهار سال پس از تصویب، بازگشایی شد؛ چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

قالیباف: پایانۀ مرزی ریمدان در سیستان و بلوچستان چهار سال پس از تصویب، بازگشایی شد؛ چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

قالیباف: چند ریمدان معطل‌مانده در کشور داریم؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت