نوشته بهنوش بختیاری درباره مادر ترنسهای ایران! +عکس

کد خبر: 730120

بهنوش بختیاری با انتشار متن و یک ویدیو به حمایت خودش از ترنس های ایرانی ادامه داد.

سیمرغ: فیلمی که بهنوش بختیاری از نخستین ترنس تغییر جنسیت داده در ایران منتشر کرد!

نوشته بهنوش بختیاری درباره مادر ترنسهای ایران

بهنوش بختیاری نوشت:

زنده یاد مریم خاتون ملک آرا..مردی که زن شد.....مادر ترنسهای ایران ترنسها ، افرادی هستند که مادرزادی و ذاتی ، احساسات و افکار و اخلاق و رفتارشان ، برعکس جنسیتشان است مانند ترنس mtf که در ظاهر پسر است اما افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش دخترانه است و ترنس ftm که در ظاهر دختر است اما افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش پسرانه است ترنس یا ترنسکشوال یعنی تضاد روح و جسم که به آن اختلال هویت جنسی یا ملال جنسیتی هم میگویند ترنسها به دو گروه mtf و ftm تقسیم میشوند ترنس MTF با جسم پسرانه و مغز دخترانه متولد میشود ، یعنی جسم فرد ، مردانه است ، اما مغز و افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش زنانه است. و ترنس FTM با جسم دخترانه و مغز پسرانه متولد میشود ، یعنی جسم فرد ، زنانه است ، اما مغز و افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش مردانه است.

زیرا بخش هیپوتالاموس مغز که مشخص کننده جنسیت انسان است ، در افراد ترنس ، جنسیتی برعکس جسمشان را ارائه میدهد: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﻧﺲ ﺣﺲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕﺗﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﻧﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و به همین دلیل ، ترنسها حتی از روابط ساده اجتماعی هم عاجز میشوند و به گوشه‌گیری و خانه‌نشینی روی میآورند و این مسئله باعث افسردگیهای بسیار شدید و حتی خودزنی و خودکشی میشود و باز به همین علت ، متاسفانه آمار خودکشی بین ترنسها بسیار بالاست ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻨﺪ (ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺣﯽ و ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ) ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﻞﻫﺎﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ *** مراحل درمان افراد ترنس به این شکل است که ، ابتدا باید به پزشک سکسولوژی مراجعه کنند تا پس از گذراندن آزمایشها و تستهای تخصصی و بسیار دقیق و جلسات رفتار درمانی ، با تشخیص پزشک سکسولوژ ، در صورت ترنس بودن ، حکم تائید بگیرند و سپس برای گرفتن مجوز جراحی تغییر جنسیت به دادگاه و پزشک قانونی مراجعه کنند و در پایان ، جراحی شوند و با مصرف هورمون ، درمان شوند ... در مورد قانونی و شرعی بودن عمل تغییر جنسیت ترنسها: امام خمینی عمل جراحی تغییر جنسیت ترنسها را مجاز و شرعی و قانونی اعلام نمودند و با فتوا و حکم کتبی ، از این افراد مظلوم ، حمایت نمودند تا این عزیزان در ایران ، جراحی و درمان شوند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت