عکسی که دیگر تکرار نخواهد شد!

کد خبر: 1053773

جمعی از بزرگترین دانشمندان معاصر که جهان را متحول کردند!

جمعی از بزرگترین دانشمندان معاصر که جهان را متحول کردند!

بسیاری معتقدند بشر چنین جمعی دیگر به خود نخواهد دید!

سالوی، 1927 بروکسل، بلژیک

بزرگترین دانشمندان

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت