تصاویر دیده نشده: کارخانجات عروسک‌سازی در ۷۰ سال پیش

کد خبر: 695374

تصاویر این گزارش تولید عروسک را در کارخانجات عروسک سازی بین سال های 1940 تا 1955 در شهرهای مختلف جهان نشان می دهند.

سرویس عکس و فیلم فردا:

صدها جفت چشم از روی دیوار به پایین خیره شده اند و دهان های کوچک برای همیشه در حالتی بین خندیدن و جیغ کشیدن نیمه باز مانده‌اند. محصول نهایی، میلیون‌ها دختر بچه را خوشحال می کرد اما کارخانه‌ای که این عروسک ها در آن تولید می شدند و بیشتر به صحنه ای از فیلم های دلهره‌آور شباهت داشت چطور؟ تصاویر زیر تولید عروسک در کارخانجات عروسک سازی را بین سالهای 1940 تا 1955 در شهرهای مختلف جهان نشان می دهند.

کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
کارخانه عروسک‌سازی در 70 سال پیش
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت