تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان

کد خبر: 472292

چند وقتی است رایزنان فرهنگی آمریکا در افغانستان با برگزاری شو لباس و برقراری آموزشگاه های موسیقی برای زنان به دنبال تغییرات در این کشور هستند.

تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان تصاویر: شو لباس به سبک دختران افغان
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها