تصاویر: سد معبر چالش مهم در حوزه شهری

کد خبر: 1001231

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهر زنجان محسوب می‌شود، مغازه‌داران و دست فروشان بسط خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت تردد شهروندان در وسط پیاده راه و بازار پهن می‌کنند و با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند. این وضعیت باعث اعتراض شهروندان زنجانی شده و خواستار رفع این مشکل هستند.

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهر زنجان محسوب می‌شود، مغازه‌داران و دست فروشان بسط خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت تردد شهروندان در وسط پیاده راه و بازار پهن می‌کنند و با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر هستند. این وضعیت باعث اعتراض شهروندان زنجانی شده و خواستار رفع این مشکل هستند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت