با دیدن این فیلم ماسک را از صورتتان برنخواهید داشت

کد خبر: 1004029

وضعیت تکان‌دهنده یکی از پرسنل آزمایشگاه نمونه‌برداری کرونا در گرمای طاقت‌فرسای شهرستان بوکان کادر درمان در این لباس‌های ایزوله در این گرما به خاطر ما ذره ذره آب میشوند؛به خاطر این عزیزان؛نکات بهداشتی را رعایت کنیم...

با دیدن این فیلم ماسک را از صورتتان برنخواهید داشت

وضعیت تکان‌دهنده یکی از پرسنل آزمایشگاه نمونه‌برداری کرونا در گرمای طاقت‌فرسای شهرستان بوکان کادر درمان در این لباس‌های ایزوله در این گرما به خاطر ما ذره ذره آب میشوند؛به خاطر این عزیزان؛نکات بهداشتی را رعایت کنیم...

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها