تصاویر: مرمت ارتش سفالی - چین

کد خبر: 1007406

قطعا کشف ارتش تراکوتا یا همان ارتش سفالی چین یکی از جالب‌ترین کشف‌های تاریخ کشور چین بوده است. طبق آن چه که باستان شناسان تخمین زده اند، قدمت این سرباز‌های سفالی به سال ۲۲۰ تا ۲۱۰ قبل از میلاد مسیح برمی گردد و هر سربازی یک ویژگی خاص دارد و در کمال تعجب باید بگوییم که چهره‌ی هیچ دو سربازی شبیه به هم نیست و در حال حاظر باستان شناسان در حال مرمت تعدادی از آن‌ها هستند.

تصاویر: مرمت ارتش سفالی - چین

قطعا کشف ارتش تراکوتا یا همان ارتش سفالی چین یکی از جالب‌ترین کشف‌های تاریخ کشور چین بوده است. طبق آن چه که باستان شناسان تخمین زده اند، قدمت این سرباز‌های سفالی به سال ۲۲۰ تا ۲۱۰ قبل از میلاد مسیح برمی گردد و هر سربازی یک ویژگی خاص دارد و در کمال تعجب باید بگوییم که چهره‌ی هیچ دو سربازی شبیه به هم نیست و در حال حاظر باستان شناسان در حال مرمت تعدادی از آن‌ها هستند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها